Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28741
Title: Một số vấn đề mới trong dự thảo Luật đất đai bổ sung sửa đổi
Authors: Nguyễn Thị Mai
Keywords: Dự thảo luật
Luật đất đai
Luật bổ sung, sửa đổi
Quản lý đất đai
Abstract: Về thời hạn sử dụng đất -- Về giá trị của đất -- Về quản lý đất đai -- Bổ sung thêm một số quyền cho người sử dụng đất -- Vấn đề tích tụ đất đai -- Vấn đề sử dụng đất đối với người nước ngoài.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 42-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42_MOTSOVANDEMOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 709,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.