Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28826
Title: Nghĩa vụ điều ước quốc tế của Việt Nam liên quan đến chuyển dịch quyền sở hữu công nghiệp đôi với nhãn hiệu hàng hóa
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Điều ước quốc tế
Quyền sở hữu công nghiệp
Nhãn hiệu hàng hóa
Abstract: Electronic Resources
Điều ước quốc tế đa phương: Công ước Paris về sở hữu công nghiệp; thỏa ước Mardrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa; hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu công nghiệp trí tuệ (Hiệp định TRIPs) -- Điều ước song phương: Hiệp định chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ liên bang Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu công nghiệp trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (viết tắt là hiệp định); Hiệp định giữa chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại (viết tắt là "BTA")
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 52-59, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 11(199)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_NGHIAVUDIEUUOC_TC_SO11_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.