Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28836
Title: Tìm hiểu ảnh hưởng của pháp luật chống phá giá đối với cạnh tranh
Authors: Mai Hồng Quỳ
Keywords: Pháp luật
Luật chống phá giá
Luật cạnh tranh
Luật chống bán phá giá
Abstract: Electronic Resources
Tổng quan về pháp luật chống bán phá giá của Việt Nam -- Phân tích ý nghĩa và bản chất của bán phá giá và chống bán phá giá: Đánh giá về ý nghĩa của phá giá và chống bán phá giá từ góc độ kinh tế; một số vấn đề của luật chống bán phá giá -- Một số đề xuất về mặt chính sách trong việc áp dụng luật chống bán phá giá tại Việt Nam
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 39-47, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 12(200)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_TIMHIEUANHHUONG_TC_SO12_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.