Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28951
Title: Một số vấn đề về giải quyết đình công trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Quy định
Đình công
Pháp luật Việt Nam
Tòa án
Abstract: Thực trạng pháp luật đình công ở Việt Nam: Về thẩm quyền giải quyết đình công; về thủ tục giải quyết đình công -- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về giải quyết đình công ở Việt Nam: Bổ sung các quy định về việc giải quyết đình công theo thủ tục hòa giải ngoài Tòa án; sửa đổi một số quy định về thủ tục giải quyết đình công tại Tòa án; về việc giải quyết quyền lợi của những người lao động trong quá trình đình công.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 51-58, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 7(207)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_MOTSOVANDE_TC_SO7_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.