Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28986
Title: Bàn thêm về vụ kiện 16m2 đất ở Đà Nẵng
Authors: An Hà
Keywords: Luật đất đai
Tranh chấp đất đai
Vụ kiện dân sự
Tòa án nhân dân tối cao
Đà Nẵng
Abstract: Tôi đã đọc bài "Vì sao vụ kiện 16m2 đất ở Đà Nẵng phải qua 5 lần xét xử" của tác giả Vũ Hằng đăng trên tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 1994. Và tôi cũng được biết rằng quan điểm của tác giả về vụ án này được nhiều người làm công tác thực tiễn trong ngành tòa án và kiểm sát ủng hộ. Cho đến nay vụ kiện này đã qua 5 lần xét xử và đã qua cấp xét xử cao nhất: Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, và vì vậy theo pháp luật hiện hành vụ kiện đã vĩnh viễn khép lại. Tuy vậy tôi vẫn muốn nêu một quan điểm khác về vụ kiện này để bạn đọc tham khảo.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 49-52, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49_BANTHEMVE_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.