Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29074
Title: Vì sao vụ kiện đòi nhà 62 Hàng Mã kéo dài 7 năm, chưa kết thúc?
Authors: Hà Thanh
Keywords: Vụ kiện dân sự
Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
Luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà là một trong những loại việc kiện dân sự phức tạp. Trong thời gian gần đây, do những thay đổi về cơ chế kinh tế, về chính trị, pháp lý và các quan hệ quốc tế, các loại kiện này ngày càng phức tạp hơn. Để giải quyết đúng đắn các loại kiện đó đòi hỏi phải có sự thống nhất về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 51-52, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_VISAOVUKIENDOINHA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 518,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.