Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29210
Title: Thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay và một vài nhận định về "bộ ba" giải pháp do Bộ Tài nguyên và môi trường đưa ra
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Thị trường bất động sản
Kinh doanh bất động sản
Luât kinh tế
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Thời gian gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng, người ta nói đến nhiều về tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 lượng giao dịch về bất động sản giảm 28%, và sáu tháng đầu năm 2005 lượng giao dịch bất động sản giảm 68%. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay, đang lâm vào tình trạng ế ẩm, các sàn giao dịch chỉ lác đác vài người đến tham quan, còn số lượng các vụ thành công rất ít. Ngay ở thủ đô Hà Nội - một địa điểm được nhắc đến đầu tiên trong tất cả những lần sốt đất và được coi là hoạt động náo nhiệt và ồn ào nhất trong cả nước thì trong vòng tám tháng đầu năm không có một ngôi nhà nào được bán theo nghị định 61 của Chính phủ. Thực tiễn thị trường bất đông sản trong suốt những năm qua cho thấy rằng, "sốt" đất và những dị biến trên thị trường luôn mang đến những hệ quả khôn lường đối với hệ quả kinh tế. "Hoạt động của thị trường bất động sản không lành mạnh, tình trạng đầu cơ về đất đai và bất động sản gắn liền với đất đai rất nghiêm trọng, đẩy giá đất lên cao, đặc biệt là ở đô thị, gây khó khăn, cản trở lớn cho việc đầu tư phát triển và giải quyết nhà ở, tạo ra những đặc quyền, đặc lợi, dẫn đến tiêu cực và tham nhũng của một số cá nhân và tổ chức". Theo một vài phân tích, bộ ba giải pháp do Bộ tài nguyên và Môi trường hiến kế rất có thể chỉ là các giải pháp tình thế và không có hiệu quả cho việc "phá băng " này: Giải pháp đầu tiên mà Bộ tài nguyên và Môi trường đưa ra, đó là biện pháp "giảm cung" hàng hóa bất động sản; giải pháp thứ hai là "kích cầu" và khơi nguồn vốn; giải pháp thứ ba là "bơm tiền" cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tiếp tục tồn tại. Vào thời điểm hiện nay nếu không lựa chọn được các chính sách thông thoáng để khơi dòng chảy theo đúng quy luật của thị trường, thì rất có thể đưa ra dự đoán về bức tranh thị trường bất động sản trong vài năm tới. Theo ý kết quả thăm dò dự luận của báo điện tử VietNamNet đưa ra đối tượng với người đang có nhu cầu nhà ở đô thị trong vòng 10 ngày đã nhận được 47.000 ý kiến trả lời, có 36% số ý kiến cho rằng họ đang chờ chính sách mới về nhà đất.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 31-36, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_THUCTRANGTHITRUONGBATDONGSAN_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.