Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29320
Title: Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Thuỷ
Keywords: Thủ tục xét xử sơ thẩm
Vụ án hình sự
Cải cách tư pháp
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bản chất và nội dung của thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự --Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục xét xử sơ thẩm -- Phương hướng hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 63-69, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 7(255)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_HOANTHIENTHUTUCXETXU_TC_SO7_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.