Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29359
Title: Thực trạng áp dụng quy chế nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam trong thủ tục chống bán phá giá
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: Nền kinh tế phi thị trường
Thủ tục chống bán phá giá
Hiệp định chống bán phá giá
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Quy chế Nền kinh tế phi thị trường trong khuân khổ hệ thống thương mại WTO -- Việt Nam và quy chế Nền kinh tế phi thị trường
-- Chính sách của các đối tác thương mại đối với Việt Nam -- Những phương án đối phó với thực tế Việt Nam vẫn bị coi là Nền kinh tế phi thị trường
-- Kết luận
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 29-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 10(258)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_THUCTRANGAPDUNGQUYCHE_TC_SO10_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.