Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29374
Title: Luật cạnh tranh ở Cộng hòa Liên Bang Đức
Authors: Đặng Vũ Huân
Keywords: Luật cạnh tranh
Pháp luật Đức
Cộng hòa Liên Bang Đức
Luật chống cạnh tranh không lành mạnh
Abstract: Các hành vi cạnh tranh trong quan hệ thương mại bị coi là bất hợp pháp và bị xử lý theo Luật chống cạnh tranh bất hợp pháp của Đức bao gồm: Đưa ra các dữ liệu gây nhầm lẫn (Điều 3) -- Quảng cáo vi phạm luật (Điều 4) -- Bán hàng hóa phá sản (Điều 6) -- Các điều 6A, 6B, 6C, 6D, 6E quy định các hành vi sau đây cũng được coi là bất hợp pháp -- Biện pháp xử lý các nhân viên bán hàng hối lộ để nhận được sự ưu đãi trong mua bán hàng (Điều 12) -- Hành vi nói xấu đối tượng tham gia cạnh tranh và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi nói xấu gây ra (Điều 14) -- Bảo hộ dấu hiệu kinh doanh hay là quy định về hành vi đã lợi dụng tên hãng, cửa hàng để cạnh tranh (Điều 16) -- Hành vi của các nhân viên tiết lộ bí mật sản xuất hoặc tiết lộ bí mật kinh doanh của hãng (Điều 17) -- Hành vi bán tài liệu (Điều 18) -- Hành vi xíu giục, dụ dỗ phản bội (Điều 19).
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 50-54, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 5(100)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_LUATCANHTRANHOCONGHOA_TC_SO5_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 828,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.