Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29416
Title: "Hình sự hóa" vi phạm pháp luật kinh tế, dân sự nhìn từ góc độ thực tiễn áp dụng
Authors: Hồ Thế Hòe
Keywords: Vi phạm pháp luật kinh tế
Vi phạm pháp luật dân sự
Hình sự hóa
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Tình trạng hình sự hóa vi phạm pháp luật kinh tế, dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng là một trong những vấn đề có tính thời sự, nóng bỏng, bức xúc trong đời sống xã hội. Ngày 31/3/1998, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 16/TTg về việc tìm kiếm các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự, kinh tế, chống oan, sai và bảo vệ hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 80-84, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 8(268)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 80_HINHSUHOAVIPHAM_TC_SO8_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 987,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.