Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29476
Title: Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông
Authors: Nguyễn Bá Diến
Keywords: Thụ đắc lãnh thổ
Chủ quyền
Luật quốc tế
Biển Đông
Abstract: Trình bày các nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ trong Luật Quốc tế -- So sánh danh nghĩa chiếm hữu tượng trưng với chiếm hữu thực sự -- Vai trò của việc công nhận, không phản ứng, nguyên tắc estopel -- Một số vấn đề pháp lý khác có thể vận dụng nhằm xác định chủ quyền trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.72 -84, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 1(273)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72_APDUNGCACNGUYENTAC_TC_SO1_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.