Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29590
Title: An ninh ở Biển Đông và quan hệ Việt - Trung
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: An ninh
Biển Đông
Quan hệ quốc tế
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Tầm quan trọng của Biển Đông và những hành động của Trung Quốc -- Dư luận thế giới trước những hành động của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông -- Thái độ của Việt Nam trước những hành động của Trung Quốc
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.72-77 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 10(282)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72_ANNINHOBIENDONG_TC_SO10_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 826,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.