Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29596
Title: Vấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Authors: Nguyễn Văn Hoàn
Keywords: Luật hình sự
Tội tẩy rửa đồng tiền
Hoàn thiện pháp luật
Chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền
Abstract: Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước ngoài theo những hợp đồng hợp pháp; Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài; Khai tăng hóa đơn thanh toán; Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng; Cho vay chính mình; Thành lập các nhà băng bất hợp pháp; Tăng số lượng "tài khoản tiền mặt dưới mức hạn chế"; Mua bán bất động sản; Cho vay hoặc cấp vốn kinh doanh -- Về các biện pháp phòng chống tẩy rửa đồng tiền: Hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa việc tẩy tiền; Hoàn thiện các biện pháp nhằm phát hiện việc tẩy tiền; Hoàn thiện pháp luật về hình sự: cụ thể là nghiên cứu, bổ sung vào Bộ luật hình sự một hoặc một số tội liên quan đến việc tẩy rửa đồng tiền.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 33-39, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_VANDETAYRUADONGTIEN_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 988,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.