Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29618
Title: Thực tiễn áp dụng điều 95 Bộ luật hình sự - những vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi hoặc hướng dẫn
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Bộ Luật hình sự
Hoàn thiện pháp luật
Sửa đổi luật
Bổ sung luật
Abstract: Mặc dù Bộ Luật hình sự nước ta đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung ba lần nhưng điều 95 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên thực tiễn xét xử không phải không có những yêu cầu cần bổ sung, sửa đổi điều Luật này mà do nhiều lý do khác nhau nên Điều 95 Bộ Luật hình sự chưa được các nhà làm luật xem xét sửa đổi, bổ sung. Để góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật trong đó có pháp luật về hình sự, qua thực tiễn xét xử chúng tôi thâý có trường hợp điều 95 Bộ Luật hình sự chưa đề cập tới, mà các văn bản hướng dẫn áp dụng điều luật này cũng chưa rõ ràng, cụ thể.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 52-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_THUCTIENAPDUNGDIEU95_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 851,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.