Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29625
Title: Các biện pháp thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới: Một số vấn đề pháp lý, thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện
Authors: Trần Việt Dũng
Keywords: WTO
Giải quyết tranh chấp
Thực thi phán quyết
Abstract: Các biện pháp thi hành phán quyết giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO -- Biện pháp bồi thường và những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn -- Những hạn chế trong áp dụng biện pháp trả đũa thương mại trên thực tế --Bàn về giải pháp hoàn thiện các biện pháp thi hành của WTO trong tương lai
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.15-22 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 1 (285)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_CACBIENPHAPTHUCHIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.