Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29697
Title: Quyền con người và vấn đề thể hiện nguyên tắc tôn trọng quyền con người trong Hiến pháp
Authors: Vũ Văn Nhiêm
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp
Abstract: Quy định về quyền con người trong Hiến pháp một số quốc gia trên thế giới: Liên bang Nga, Công hòa Ba Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Nhật Bản -- Đề xuất cách thức thể hiện quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi, bổ sung ở Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.21-25 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 6 (290)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_QUYENCONNGUOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.