Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29717
Title: Hoàn thiện quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành
Authors: Nguyễn Hoàng Lâm
Keywords: Hình phạt tiền
Luật hình sự
Abstract: Qua thực tiễn áp dụng cho thấy những quy định về hình phạt tiền trong BLHS đã bộc lộ nhiều bất cập, trong bài viết này đề cập một số bất cập của các Quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.68-74 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 7 (291)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68_HOANTHIENQUYDINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.