Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29729
Title: Các hình thức lừa đảo và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội lừa đảo trong hoạt động kinh tế
Authors: Trần Ngọc Oanh
Keywords: Tội lừa đảo
Hoạt động kinh tế
Hình thức lừa đảo
Tội phạm
Abstract: Tội phạm lừa đảo trong hoạt động kinh tế có rất nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Những hình thức lừa đảo thường thấy bao gồm: Hình thức huy động vốn để chiếm đoạt tài sản; Hình thức giả danh Việt Kiều; Hình thức dịch vụ "chân gỗ" -- Hình thức lừa đảo trong thương trường -- Hình thức lừa đảo trong đầu tư góp vốn kinh doanh -- Hình thức lừa đảo trong vay vốn ngân hàng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 41-47, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 8(103)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_CACHINHTHUCLUADAO_TC_SO8_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 844,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.