Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29754
Title: Quy định của Hiến pháp về Chính phủ: những vấn đề sửa đổi, bổ sung
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chính phủ
Hiến pháp
Abstract: Khái quát về Chính phủ hiện đại -- Các quy định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 sửa đổi về Chính phủ -- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về Chính phủ trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 sửa đổi
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.25-36 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 10 (294)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_QUYDINHCUAHIENPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.