Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29833
Title: Các quy định về bộ máy nhà nước trung ương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần thể hiện đầy đủ hơn sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Bộ máy nhà nước
Cơ quan nhà nước
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Góp ý cụ thể về các cơ quan quy định tại các chương V, VI, VII, VIII: về Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; về Chủ tịch nước; về Chính phủ; về Cơ quan tư pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.9-13 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 4(300)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_CACQUYDINHVEBOMAY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.