Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29879
Title: Các giai đoạn thực hiện tội phạm nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Tội phạm
Luật hình sự
Abstract: Trên cơ sở so sánh pháp luật hình sự Việt Nam với pháp luật hình sự một số nước trên thế giới (Anh, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Nga, Trung Quốc) về giai đoạn chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, bài viết chỉ ra những nét tương đồng, những nét khác biệt và nêu ra một số gợi mở đối với hoạt động lập pháp hình sự nước ta
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.76-84 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 7(303)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76_CACGIAIDOANTHUCHIEN_TC_SO7_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.