Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29917
Title: Chế định đồng phạm trong Luật Hình sự nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Chế định đồng phạm
Đồng phạm
Luật hình sự
Abstract: Cả lý luận Luật Hình sự và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các nước khác nhau đều cho thấy một tội phạm có thể được thực hiện bởi một người và nhiều người thực hiện một tội phạm đều bị coi là đồng phạm. Vậy đồng phạm là gì? Có bao nhiêu loại người đồng phạm, trách nhiệm hình sự được quy định và áp dụng đối với họ ra sao? Để trả lời những câu hỏi đó, bài viết so sánh Luật hình sự của các nước, rút ra những điểm tương đồng và khác biệt trong chế định đồng phạm để từ đó hoàn thiện pháp luật hình sự nước ta về những vấn đề này.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.30-38 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013. Số 11(307)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_CHEDINHDONGPHAMTRONGLUAT_TC_SO11_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.