Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29940
Title: Lê Khắc Thấu phạm tội tham ô hay sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa?
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Tội tham ô
Tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa
Luật hình sự
Abstract: Lê Khắc Thấu là thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) từ năm 1979. Trong nhiều năm làm thủ quỹ, Lê Khắc Thấu không có sai phạm gì trong việc giữ tiền quỹ cho hợp tác xã, mặc dù hợp tác xã không có két sắt đựng tiền như các cơ quan Nhà nước hoặc xí nghiệp quốc doanh, nhưng tiền quỹ không hề bị mất,...
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 53-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 5(109)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_LEKHACTHAUPHAMTOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.