Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30038
Title: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 7(159)
Keywords: Tạp chí
Nhà nước
Pháp luật
Abstract: Toàn văn Tạp chí
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 1-71, .pdf
Source: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO7_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.