Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30073
Title: Về mô hình tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thế Liên
Keywords: Tòa án
Tòa án kinh tế
Pháp luật Việt Nam
Luật kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Cơ sở khoa học của việc tổ chức tòa án kinh tế ở Việt Nam: Là một cơ quan tư pháp, tòa án kinh tế có chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế. Vì tòa án kinh tế thuộc loại tòa án chuyên trách có thẩm quyền rộng , nên bên cạnh chức năng xét xử các tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế còn có chức năng thực hiện một số họat động mang tính hành chính tư pháp; Vì bên cạnh tòa án kinh tế, có tòa án dân sự và sẽ có tòa án hàn chính ... nên vấn đề phân rõ quyền xét xử của tòa án kinh tế là cần thiết và quan trọng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 19-23, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_VEMOHINHTOCHUCTOAAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.