Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30141
Title: Văn bản pháp luật (từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1997)
Keywords: Văn bản pháp luật
Nghị định
Quyết định
Luật sửa đổi, bổ sung
Luật thuế giá trị gia tăng
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Abstract: Văn bản pháp luật do Chủ tịch nước công bố: Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành: Nghị định của Chính phủ số 52-CP ngày 26.5.1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã phường, thị trấn thuộc huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Phong Thổ, Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu; Nghị định của Chính Phủ số 53_CP ngày 28.5.1997 về việc thành lập thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị định của Chính Phủ số 54-CP ngày 28.5.1997 về việc thành lập các phường Phú Thọ, Phú Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một và thị trấn Tân Phước Khánh huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương; Nghị định của Chính Phủ số 57-CP ngày 31.5.1997 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa ,…-- Văn bản pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 326-TTg ngày 19.5.1997 về ngày dân số Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 341-TTg ngày 21.5.1997 về phê duyệt chương trình quốc gia về thể thao,…
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 58-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 9(113)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_VANBANPHAPLUAT_TC_SO9_1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 638,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.