Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30197
Title: Vài nét về các tội phạm trong lĩnh vực hàng không
Authors: Ngô Huy Cương
Keywords: Luật hàng không dân dụng
Luật hình sự hàng không
Không tặc
Điều ước quốc tế
Abstract: Đặc điểm của luật hình sự hàng không – Các điều ước quốc tế về an ninh hàng không và quyền tài phán hình sự quốc gia – Một số hành vi nguy hiểm trong hoạt động hàng không dân dụng phải được coi là tội phạm
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 21-25, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997.Số 10(114)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_VAINETVECACTOI_TC_SO 10_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.