Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30285
Title: Hai mươi năm Pháp luật Ngân hàng Việt Nam: thành tựu và những thách thức
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Ngân hàng
Abstract: Hệ thống ngân hàng một cấp và những trăn trở của các nhà làm luật
Hệ thống ngân hàng hai cấp: bước đột phá tư duy của các nhà làm luật: Hệ thống ngân hàng hai cấp hiện hữu và những vấn đề đặt ra cho các nhà làm luật trong thời gian tới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 63 - 70,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 1(225)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_HAIMUOINAMPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.