Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30295
Title: Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tổ chức thương mại thế giới
Môi trường
Thương mại
Abstract: Thiết chế và các quy định của WTO về thương mại và môi trường
Việt Nam cần phải làm gì để giải quyết vấn đề thương mại và môi trường khi đã gia nhập WTO.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 35 - 43,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 2(226)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_TOCHUCTHUONGMAITHEGIOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.