Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30305
Title: Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam
Hoạt động giám sát
Quốc hội
Abstract: Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính cụ thể, khả thi của các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của cơ quan công quyền. Tổ chức lại một số ủy ban của quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng dân tộc và ủy ban quốc hội.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 3 - 6,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 3(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TANGCUONGHOATDONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.