Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30329
Title: Học viện Tư pháp Nga - Một mô hình đào tạo mới
Authors: Phan Hữu Thư
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Học viện tư pháp
Nga
Mô hình đào tạo
Abstract: Khái quát về học viện tư pháp Nga. Phân tích một số mảng hoạt động chủ yếu của học viện tư pháp Nga. Đưa ra một số kinh nghiệm mà học viên tư pháp Việt Nam có thể học tập
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 57 - 63,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 4(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_HOCVIENTUPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.