Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30481
Title: Chủ thể của tội phạm qua so sánh pháp luật hình sự nước ta với pháp luật hình sự của một số nước thuộc hệ thống pháp luật châu âu lục địa
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm
Luật hình sự
Việt Nam
Châu âu lục địa
Abstract: Các dấu hiệu pháp lý của chủ thể của tội phạm. Pháp nhân- chủ thể của tội phạm
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 68-72,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 2(238)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68_CHUTHECUATOIPHAM_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.