Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30641
Title: Các nguyên lý cơ bản của chế định trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới
Authors: Lê Hồng Hạnh
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hoa Kỳ
Chế định trách nhiệm
Abstract: Các nguyên tắc cơ bản của chế độ trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ. Các nguyên lý cơ bản về trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật của liên minh châu Âu, Canada và một số nước châu Á.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 35-42,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 2(262)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_CACNGUYENLYCOBANCUACHEDINH_TC_SO2_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.