Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30705
Title: Về qui định vi phạm hành chính, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Bùi Xuân Đức
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Luật hành chính
Hành vi vi phạm hành chính
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Qui định pháp luật
Abstract: Vi phạm hành chính và hành vi vi phạm hành chính --Về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 12-16, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 5(121)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_VEQUIDINHVIPHAM_TC_SO5_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 710,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.