Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30709
Title: Sự kiện Hồng Kông trở về Trung Quốc và vấn đề vùng thông báo bay (FIR) trong biển Đông
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Vùng thông báo bay
Hồng Kông
Trung Quốc
Chủ quyền quốc gia
Luật hàng không
Abstract: Ngày 1/7/1997, Vương quốc Anh chính thức trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc sau một thế kỷ có mặt trên đất nước này. Yêu sách của Anh đối với Hồng Kông bắt đầu từ Hiệp ước Nam kinh năm 1841, Hiệp ước chấm dứt cuộc chiến tranh thuốc phiện. Hồng Kông trở lại Trung Quốc chấm dứt hiệu lực của những hiệp ước mà Trung Quốc coi là bất bình đẳng, tăng cường thêm sức mạnh cho lục địa Trung Hoa và đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề pháp lý phải giải quyết cả trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại. Một trong những vấn đề mà cộng đồng quốc tế và nước Việt Nam láng giềng hết sức quan tâm là giải quyết vấn đề vùng thông báo bay (FIR) trong biển Đông liên quan tới FIR Hồng Kông và FIR Hồ Chí Minh.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 42-47, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 5(121)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42_SUKIENHONGKONG_TC_SO5_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 762,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.