Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30725
Title: Việt Nam và Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Authors: Bùi Ngọc Toàn
Keywords: Việt Nam
Mỹ
Quyền sở hữu trí tuệ
Luật Dân sự
Abstract: Khái quát và đánh giá về cách nhìn nhận của Mỹ về vấn đềbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đi sâu nghiên cứu về chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 39-43, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 7(123)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_VIETNAMVAMYTRONGVANDE_TC_SO7_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 957,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.