Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30735
Title: Đấu tranh chống các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia ở tỉnh Bình Định (1986-1996): Những giải pháp và kiến nghị
Authors: Trịnh Văn Thống
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Tội xâm phạm an ninh quốc gia
Bình Định
Abstract: Khái quát tình hình đấu tranh chống các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Namnói chung và ở tỉnh Bình Định nói riêng trong khoảng thời gian (1986-1996). Đưa ra 5 vấn đề cơ bản cần giải quyết, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 48-54, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 8(124)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48_DAUTRANHCHONGCACTOI_TC_SO8_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.