Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30740
Title: Xây dựng và triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước
Authors: Nguyễn Xuân Yêm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm
Phòng chống tội phạm
Abstract: Khái quát về việc triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tội phạmphục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.Phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng tăng cả về số lượng lẫn tính chất. Nghiên cứu 7 nội dung cụ thể trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm. Đề ra 4 đề án trong chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạmphục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 12-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 9(125)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_XAYDUNGVATRIENKHAI_TC_SO9_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.