Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30757
Title: Trao đổi khoa học Việt Đức: pháp luật hành chính - kinh tế trong nền kinh tế thị trường
Keywords: Pháp luật
Khoa học
Luật hành chính
Luật kinh tế
Abstract: Giới thiệu về buổi trao đổi khoa học với chủ đề pháp luật hành chính - kinh tế với tính cách là khung pháp lý cho một trật tự kinh tế thị trường do Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật phối hợp với Viện KAS (Cộng hòa Liên bang Đức) tại Hà Nội vào ngày 31/8/1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 50-51, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_TRAODOIKHOAHOCVIETDUC_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 886,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.