Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30758
Title: Những vướng mắc trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
Authors: Hoàng Thế Anh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Vi phạm hành chính
Abstract: Đi sâu nghiên cứu và phân tích những tồn đọng, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Về thẩm quyễn xử lý vi phạm hành chính; Xác định hành vi vi phạm hành chính; Về thủ tục xử lý vi phạm hành chính
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 52-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_NHUNGVUONGMACTRONGLINHVUC_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.