Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30768
Title: Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong điều kiện phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhân quyền
Luật quốc tế
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về quyền con người trong điều kiện phát huy dân chủở nước ta hiện nay trên cả 2 phương diện lý luận và thực tiễn.Trình bày sự bất cập của các quy phạm hình thức (quy phạm thủ tục) đã hạn chế hiệu quả của các quy phạm nội dung, chưa đáp ứng được nhu cầu của sự bảo đảm quyền con người. Kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhân quyền trong điều kiện phát huy dân chủ ở Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 3-12, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 12(128)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_HOANTHIENPHAPLUAT_TC_SO12_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.