Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30774
Title: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 22/1999/CT-TTG ngày 15/5/1998 về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã
Authors: Phan Văn Khải
Keywords: Quy chế dân chủ
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 22/1999/CT-TTG ngày 15/5/1998 về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 55-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 12(128)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_CHITHISO22_1998_CTTTG_TC_SO12_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 682,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.