Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30780
Title: Về phương hướng hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động ở Việt Nam
Authors: Lê Hoài Thu
Authors: Lê Hoài Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Hợp đồng lao động
Abstract: Trình bày một sổ kiến nghị nhằm góp phần vào việc hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động ở Việt Nam: về mặt văn bản pháp luật, về áp dụng văn bản, tổ chức quản lý
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 31-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 1(129)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_VEPHUONGHUONGHOANTHIEN_TC_SO1_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 971,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.