Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30781
Title: Cần áp dụng giá đất thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai hiện nay
Authors: Phạm Trí Thức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật đất đai
Tranh chấp đất đai
Abstract: Trình bày sự cần thiết khi áp dụng giá đất thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai hiện nay tại Việt Nam. Dẫn chứng một số vụ án cụ thể liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất để thấy được sự bất hợp lý khi Tòa án không áp dụng đất thống nhất để giải quyết các vụ án. Đưa ra và phân tích những điểm hợp lý và bất cập của 2 quan điểm khác nhau về việc áp dụng giá đất thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai hiện nay.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 36-40, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 1(129)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_CANAPDUNGGIADAT_TC_SO1_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 979,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.