Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30791
Title: Cơ sở hiến định của việc tổ chức quyền lực và phối hợp hoạt động của bộ máy quyền lực Nhà nước ở Liên Bang Nga
Authors: Lê Cảm
Authors: Lê Cảm
Keywords: Pháp luật
Liên Bang Nga
Luật Hiến pháp
Abstract: Nghiên cứu tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước Liên Bang Nga ở cả 3 khía cạnh: Quyền lập pháp, Quyền hành pháp, Quyền tư pháp. Tìm hiểu và phân tích một số nội dung cơ bản của việc tổ chức và phối hợp hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Liên Bang Nga
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 31-39, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 2(130)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_COSOHIENDINHCUAVIECTOCHUC_TC_SO2_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.