Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30794
Title: Người bào chữa trong vụ án hình sự
Authors: Nguyễn Mai Bộ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Người bào chữa
Abstract: Nghiên cứu thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự. Trình bày và phân tích một số quan điểm về thời điểm kết thúc hoạt động của người bào chữa trong vụ án
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 56-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 2(130)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_NGUOIBAOCHUATRONGVUAN_TC_SO2_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 994,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.