Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30828
Title: Dự thảo Luật Doanh nghiệp: một số vấn đề phương pháp luận
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Khảo nghiệm về mức độ cần thiết của Luật Doanh nghiệp và trình bày một số vấn đề phương pháp luận. Đưa ra một số ý kiến đóng góp về những nội dung cơ bản của Dự Luật Doanh nghiệp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 45-53, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 5(133)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_DUTHAOLUATDOANHNGHIEP_TC_SO5_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.