Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30829
Title: Về Dự thảo Luật Doanh nghiệp
Authors: Ngô Huy Cương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 54-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 5(133)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_VEDUTHAOLUATDOANHNGHIEP_TC_SO5_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 879,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.