Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30839
Title: Quốc hội Liên Bang Đức
Authors: Bùi Ngọc Toàn
Keywords: Pháp luật
Chính trị
Liên Bang Đức
Quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Đi sâu nghiên cứu về Quốc hội Liên bang Đức: là cơ quan Hiến pháp duy nhất ở cấp Liên bang, được nhân dân thừa nhận thông qua bầu cử trực tiếp. Kể từ khi thành lập ngày 23/5/1949, Quốc hội Liên bang Đức đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng của nền dân chủ nghị viện vững chắc trong sự tín nhiệm cao của nhân dân.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 56-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 6(134)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_QUOCHOILIENBANGDUC_TC_SO6_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.